+420 382 521 070; +420 602 225 218 distribuce@fischerelektronik.cz

Certifikáty

Manažerský systém kvality

Naše firma je certifikovaná podle ISO 9001.

Proces budování managementu kvality představuje kontinuální vzestup, orientaci na zákazníka a zákazníkovu spokojenost, která je prvořadým cílem naší společnosti.

Přestavba a vývoj našeho managementu kvality, má přesvědčivě zajistit zákazníkovu spokojenost a tím zaručit úspěšnost našeho podniku

  • Splnit požadavky zákazníků, pomocí přesně definovaných procesů
  • Pokud možno, včas, odhalovat chyby a zamezit jejich vzniku.

Pomocí stálého kontinuálního zlepšování, dosáhnout dodávek bez výpadků, v nejlepší kvalitě odpovídajících produktů, to jsou naše předsevzetí, opravňující nás k držení tohoto certifikátu.

K trvalému zajištění úspěchů našeho podniku a k vyplnění budoucího očekávání našich zákazníků, budou stanoveny měřitelné cíle v rámci QMS.

Tyto cíle budou pravidelně kontrolovány a dále rozvíjeny. Měření výkonu a neustálé zlepšování stojí v našem podniku na nejvyšší pozici.

Management systému kvality zahrnuje všechny procesy podniku.

Management systému ochrany životního prostředí

Fischer Elektronik považuje zlepšování životního prostředí a přirozenou obnovu za prvořadou úlohu podniku.

Z tohoto důvodu, podnik Fischer elektronik, jako první německý výrobce zavedl Management systému ochrany životního prostředí DIN EN ISO 14001.K naší podnikatelské odpovědnosti patří zabraňovat nehodám, ochránit se před nemocemi z povolání, pracovní místa přizpůsobovat přirozeným právům člověka, vyrábět výrobky bezpečně použitelné, s rozvahou přihlížet k úsporám a zamezit dalšímu zatěžování přírody.

Zohledňujeme zátěž životního prostředí již při vývoji a postupech. Dopady naší činnosti na životní prostředí budou registrovány, posuzovány a v permanentně vylepšovaném procesu minimalizovány.

Zavádění systému ochrany prostředí, důsledná práce s tím spojená je živý proces a stálá výzva, která ale může vždy vést k lepším výsledkům.

Informační management norma ISO/IEC 27001

Bezpečnost informací se stává stále důležitější. Pro náš obchodní úspěch mají informace rozhodující hodnotu. Spravování informací a jejich ochrana má u nás nejvyšší prioritu.

Management ochrany informací dle ISO/IEC 27001 bere v úvahu tři charakteristiky informací: dostupnosti, důvěrnost a integritu.

Tento management ochrany informací je základem pro kontinuální sledování a optimalizaci procesů.

poskytuje kromě jiného svědomité a bezpečné zacházení s informacemi.

Ochrana proti útokům na podnikovou počítačovou síť a zázemí je takto zajištěno.

V rámci managementu řízení informarmační bezpečnosti probíhá analýza posouzení rizik např. lidského provinění, možnost výskytu chyb a jejich dopad.

Certifikát AEO schválených obchodních partnerů

Od 1. ledna 2008 mohou společnosti sídlící v Evropské unii, zapojené do jejích celních postupů požádat o status oprávněného hospodářského subjektu (AEO). Tento status přináší nárok na výhody související se zabezpečením rozhodujících celních kontrol a/nebo zjednodušené postupy stanovené celnimi předpisy.

Cílem je zajistit mezinárodní dodavatelský řetězec (“supply chain”) od výrobce produktu až ke konečnému spotřebiteli. Status oprávněného hospodářského subjektu není časově omezena a platí ve všech členských státech.

Naše společnost má status AOE-C (oprávnění k celnímu zjednodušení).

Podstatou právních předpisů o oprávněných hospodářských subjektech je:

Článek 5a celní kodex (CK)

Článek 14a – 14x celní kodex-prováděcí předpis (CCIP)