+420 382 521 070; +420 602 225 218 distribuce@fischerelektronik.cz

Počítačová simulace pro rozptyl tepla

Výkon, životnost a spolehlivost elektronických polovodičových součástek jsou do značné míry závislé na tepelném zatížení, které je určeno zatížením jednotlivých součástek. Nedodržení maximální provozní teploty vede kselhání zařízení, překročení přípustné teploty přechodu polovodičů vede většinou kjehjich zničení. Přitěžující okolností je postupující trend stále rostoucí integrace elektronických součástek a stupňování výkonů v polovodičovém průmyslu.Při řešení tepelných problémů vznikají především otázky jaký typ chlazení přichází vúvahu, tudíž výběru je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Vúvahupřicházejí různé metody podle toho, zda využijeme přirozenou konvekci (pasivní proudění vzduchu) a chlazení řešená různými chladiči nebo nucenou konvekci (aktivní proudění) a chla-zení ventilátory, ventilátorovými jednotkami nebo pomocí kapalinového chlazení v průtokových chladičích.

Elektronické komponenty a systémy disponují mnoha různými mezními parametry a podmínkami pro instalaci, proto volba optimálního návrhu řízení teploty bývá často obtížná. Pro tento účel existují způsoby jakým způsobem pomocí výpočtu tepelných odporů určit správ-nou koncepci chlazení či přímo provést testy na zhotovených prototypech a různých aplikacích včetně následného ověření výsledků. Vdnešní době kdy jsou stále více požadovány specifické zákaznické úpravy je získání takovýchto údajů velmi důležité. Malé mechanické doplňkové úpravy, jako je vytváření vložených závitů nebo vrtání otvorů by měly být při výpočtu tepelných odporů vzhledem k bezpečnostním tepelným rezervám brány v úvahu, vyžadují však často rozsáhlé úpravy a opětné prověření tepelných poměrů.

Pro usnadnění stanovení vhodných konceptů odvodu tepla Fischer Elektronik nabízí počítačové teplotní simulace, jako doplňkovou službu.

Faktory zohledněné při tepelné simulaci

Nechte si při počítačové tepelné simulaci požadované charakteristiky chladičů nebo konceptu chlazení přesně definovat v závislosti na fyzikálních principech, jako je například zachování hmoty, energie a pohybu s ohledem na software tepelných podmínek pro přirozenou nebo nucenou konvek-ci. Systém je též přizpůsoben pro měření odvodu tepla zkapalinových chladičů a dokáže provádět a počítat simulace fyzické účinků tepla, jako jsou tepelné záření a turbulence. Emisní faktory pro různé povrchy samozřejmě mohou také hrát svou roli, zde simulační software poskytuje odpovídající řešení odvodu tepla, stejně jako významnou pomoc při rozhodování o celé elektronické koncepci.

Výhody počítačové simulace

Počítačem podporovaná tepelná simulace je v současnosti používána při vývoji prototypů. Sjejí pomocí je umožněno vývojové cykly konceptů odvodu tepla výrazně zkrátit, nevhodné koncepty bez nároku na spotřebu materiálu vyřadit a současně proces simulace urychlit. Čas a náklady na vybavení ve srovnání s klasickou simulací v měřicí komoře jsou podstatně nižší a možnosti získání přesnějších výsledků o mnoho širší.


Rádi Vám poskytneme podrobnější rady na téma uvedené počítačové simulace.